Participativni proračun

Predlagaj

Svoj predlog o porabi participativnega dela proračuna si lahko oddal/-a od 22. junija do 22. julija 2020. 

Zbirali bomo predloge projektov o porabi 960.000 € proračunskih sredstev Mestne občine Koper za leti 2021 in 2022. Vse oddane predloge bo pregledala komisija, ki bo preverila, ali je predlog izvedljiv, skladen z zakonodajo, v pristojnosti občine, finančno ovrednoten med 5.000 in 20.000 € z DDV-jem in ali ustreza drugim predpisanim pogojem iz poziva. Če predlog projekta ustreza vsem predpisanim pogojem, se o njegovi izvedbi neposredno odločijo občanke in občani z glasovanjem v naslednji fazi participativnega proračuna.

Glasuj

Med 14. in 23. septembrom 2020 boš odločal/-a o porabi 960.000 € proračunskih sredstev Mestne občine Koper.

Vstopi 

Spremljaj

Ko bo glasovanje o projektih zaključeno, bodo vsi izglasovani predlogi prešli v izvedbeno fazo.

Za izvajanje izglasovanih projektov je odgovorna občina. Vsi izglasovani projekti bodo vključeni v proračun Mestne občine Koper in izvedeni v letih 2021 in 2022. V tej fazi participativnega proračuna bomo skrbeli za ažurno obveščanje o napredovanju izvedbe projektov, postopek izvedbe projektov pa bomo dokumentirali tudi z vizualnimi materiali.