Predlagaj

Svoj predlog o porabi participativnega dela proračuna lahko oddaš od 10. 6. do 11. 7. 2022.

Zbiramo predloge o porabi 960.000 € proračunskih sredstev občine za leti 2023 in 2024. Projekte lahko predlaga vsakdo s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper, star/-a vsaj 15 let. Vse oddane predloge projektov bo pregledala komisija, ki bo preverila, ali je predlog izvedljiv, skladen z zakonodajo, v pristojnosti občine in ali je finančno ovrednoten med 10.000 in 40.000 €. Če predlog ustreza navedenim kriterijem, se o njegovi izvedbi neposredno odločijo občanke in občani v naslednji fazi participativnega proračuna, in sicer z glasovanjem.

Dodaj svoj predlog! 

Oddani predlogi (33)

Glasuj!

Med 12. in 19. 9. 2022 boš soodločal/-a o porabi 960.000 € proračunskih sredstev Mestne občine Koper.

Kaj?

Med vsemi oddanimi predlogi izbereš tiste, za katere si najbolj želiš, da bi bili uresničeni.

Kdo?

Glasoval bo lahko vsakdo s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper, star/-a vsaj 15 let.

Kako?

Glasovanje bo potekalo med 12. in 19. 9. 2022 prek spleta ali v prostorih Mestne občine Koper in na sedežih krajevnih skupnosti.

Spremljaj!

Ko bo glasovanje o projektih zaključeno, bodo vsi izglasovani predlogi prešli v fazo implementacije.

Kaj potem?

Za izvajanje izglasovanih projektov je odgovorna občina. Implementacija mora biti dokončana v trenutnem proračunskem obdobju.

In moja vloga?

V tej fazi boš lahko bdel/-a nad izvajanjem projektov in se veselil/-a napredka.

In nato?

O izvedenih projektih te bomo informirali. Medtem pa že lahko razmišljaš o svojem predlogu za naslednje proračunsko leto!