Predlagaj!

Svoj predlog o porabi participativnega dela proračuna is lahko oddal/-a do 11. 7. 2022.

Kakšen je proračun?

Participativnemu proračunu je namenjenih 960.000 € proračunskih sredstev občine za leti 2023 in 2024. Vrednost posameznega predloga je omejena na od 10.000 do 40.000 €.

Kakšen naj bo predlog?

Biti mora izvedljiv v prihajajočem proračunskem obdobju, skladen z zakonodajo in v pristojnosti občine. Vse predloge glede na te kriterije oceni posebna komisija, ki jo imenuje župan.

In če vse štima?

Če tvoj predlog ustreza kriterijem, se o njegovi izvedbi neposredno odločijo občanke in občani z glasovanjem v naslednji fazi participativnega proračuna.

Glasuj!

Glasovanje je zdaj zaključeno. Občina bo preverila rezultate glasovanja in v naslednjih dneh razglasila projekte, ki bodo uvrščeni v proračun in izvedeni do konca leta 2024.

Kaj?

Med vsemi oddanimi predlogi izbereš tiste, za katere si najbolj želiš, da bi bili uresničeni.

Kdo?

Glasoval bo lahko vsakdo s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper, star/-a vsaj 15 let.

Kako?

Glasovanje bo potekalo med 12. in 20. 9. 2022 prek spleta ali v prostorih Mestne občine Koper in na sedežih krajevnih skupnosti.

Spremljaj

Ko bo glasovanje o projektih zaključeno, bodo vsi izglasovani predlogi prešli v fazo implementacije.

Za izvajanje izglasovanih projektov je odgovorna občina. Vsi izglasovani projekti bodo vključeni v proračun Mestne občine Koper in izvedeni v letih 2023 in 2024. V tej fazi cikla participativnega proračuna bomo skrbeli za ažurno obveščanje o napredovanju projektov, postopek implementacije projektov pa bomo dokumentirali tudi z vizualnimi materiali.


Predlogi (34)