OBNOVA BALINIŠČA MODRI VAL

ziva.robin@gmail.com Anonimno oddan predlog  –  18. 06. 2022  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Balinarski športni klub Modri val je najstarejši istrski in verjetno tudi obalno -kraški balinarski klub. Modri val so kot klub registrirali 1. 0ktobra 1960, dejavnost pa je obstajala že prej. V klubu je včlanjenih več kot 60 članov, v Obalni balinarski zvezi pa tekmujejo tako v ženski kot moški konkurenci. Člani kluba so predvsem starejši člani in članice - upokojenci in redki še zaposleni, ki jim je balinanje edini način rekreacije. Moška ekipa je pred leti tekmovala v Prvi Slovenski ligi, kjer pa zaradi slabih finančnih razmer ni mogla obstati in je sedaj članica lige v OBZ Slovenska Istra. Ženska ekipa se je k Modremu valu preselila po izgubi Balinišča Luke Koper in je v tej ligi zmagovalka že od leta 2017. Vsak dan se v klubu zbere več kot 20 članov in simpatizerjev kljuba, tako za balinanje kot za druženje ob kartanju. Že več let, na našem igrišču izvaja rekreacijo tudi Varstveno delovni center Koper in oddelek Barčica. To je naš prispevek za rekreacijo članov te ustanove. Mnoga leta, brezplačno uporabljajo igrišče tudi Gluhi in naglušni Kopra, ki občasno organizirajo tudi Republiška tekmovanja. Delovanje našega kljuba je finančno odvisno od prostovoljnih prispevkov članov, od članarine. S temi sredstvi nemoremo zadovoljivo vzdrževati igrišča in okolice, kar se odraža tudi na nezavidljivem izgledu objekta. Kamorkoli pridemo na tekmo ali turnir, naletimo na lepša in bolj urejena igrišča in potrebne prostore kluba, saj jim k temu pomaga širša družbena skupnost. Razumljivo, saj na našem objektu po 50. letih igranja potrebno marsikaj postoriti, za kar nimamo sredstev. Izgled igrišča pa žal kaže žalosno sliko ob samem vhodu v mesto Koper.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Z vašo pomočjo bi morda lahko uresničili nekatere potrebne stvari, ki jih imajo vsi klubi na Obali, saj nimamo prostora za shranjevanje krogel, ni prostora za garderobo in za druženje po tekmah in turnirjih, nimamo dovolj parkirnih prostorovki bi jih lahko pridobili z ne veliko vlaganja in še kaj. Preplastitev uničenih igralnih stez, obnova zunanjega zidu, obnova mrež okoli igrišča. Tako bi lahko v monogo čem izboljšali počutje in dvignili kokovost bivanja članov. Spremenilo izgled oblekta, ki brez boljšega vzdrževanja ne bo moglo več kljubovati času in uničenju. Po izgubi balinišča Luke Koper je to še edino balinišče v središču mesta in si zasluži našo pozornost in urejenost.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Preplastitev uničenih igralnih stez, obnova zunanjega zidu, zamenjava mrež okli celotnega igrišča nabava omar in uredite prostora za shranjevanje krogel.....

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

BALINARSKI ŠPORTNI KLUB MODRI VAL Istrska cesta 6, KOPER

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2022 - 2023 od oktobra do maja Tekmovanja potekajo v 5,6, 9 in 10 meseca v letu.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Prepričani smo, da bi lepši izgled igrišča pripomogel k lepšemu občutku urejenosti Občine ob vstopu v mesto. Ker je to pomembno tako za naše člane kot za vse občane Kopra. Pričakujemo vašo pomoč in ugodno rešitev.


Dokumenti (1)


Vrednost projekta: 40000 €Nima definiranih mejnikov