Postavitev javne razsvetljave v Movražu

Valter Valter  –  10. 07. 2022  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pot od vasi do igrišča je trenutno brez razsvetljave. Otroci, ki se vračajo iz igrišča so v temi neopazni in izpostavljeni prometu. Z vzpostavitvijo javne razsvetljave bi se neznatno izboljšala vidljivost ter posledično prometna varnost otrok.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev javne razsvetljave ob cesti od zadnje javne luči v vasi do igrišča pod vasjo. Tako se bo izboljšala vidljivost v temi ter izboljšala prometna varnost na temu delu vasi.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebna je postavitev drogov z javnimi lučmi na medsebojni oddaljenosti kot veleva stroka.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Del javne poti s parcelno št. 7211/1, k.o. Movraž od konca vasi proti vasi Dvori do igrišča pod vasjo, v skupni dolžini cca. 200m.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2023

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala se bo prometna varnost vseh udeležencev v prometu, predvsem pa otrok, ki se velikokrat vračajo iz igrišča v popolni temi. Vzpostavila bi se trajnejša ureditev poti in izboljšala kvaliteta bivanja v vasi ter prijetnejše okolje.


Dokumenti (2)


-->