Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna saj cesta ni v pristojnost MOK. Predlog se ne umesti v glasovanje.

Krožišče na Šmarski cesti

AK Anonimno oddan predlog  –  18. 06. 2022  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog naslavlja prometno varnost ter umirjanje prometa.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postaviti dva ležeča policaja pri vstopu v krožišče s Šmarske ceste.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Gradnja ležečih policajev.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Pri vstopu v krožišče iz smeri Šmarij ter pri vstopu v krožišče iz smeri srednje tehnične šole.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Ne v času turistične sezone.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se prometna varnost, saj veliko turistov spregleda, da je krožišče ter z veliko hitrostjo vstopi v krožišče in pri tem ogroža ostale udeležence v prometu.