Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Obnova stare poti od Brezovice pri Gradinu do potoka Mikilinica

josko.mezgec@gmail.com josko.mezgec@gmail.com  –  10. 07. 2022  –  Območje 5
Stara pot Brezovica pri Gradinu - Abitanti
Stara pot Brezovica pri Gradinu - Abitanti

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Stare poti v zaledju slovenske Istre, katere so v preteklosti povezovale vasi zaraščajo in izginjajo. Obnova stare poti od Brezovice pri Gradinu do potoka Mikilinica bo nov korak pri oživljanju pozabljenih naravnih lepot zaledja slovenske Istre.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Bistvo predloga je obnova stare poti od Brezovice pri Gradinu do potoka Mikilinica,kar bo omogočalo domačinom pot do svojih parcel, pohodnikom in vsem obiskovalcem pa varno pot do izvira in peril pod Kubikom in nato naprej proti Abitantom.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ob stari poti naj se požagajo zarasla drevesa, očisti robido in podrastje ter razširi zemljino, da bo pot prehodna kot je bila v preteklosti. Navozi naj se primeren gramoz in se pot utrdi.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Stara pot od Brezovice pri Gradinu do potoka Mikilinica. Parcela št. 2719/1 K.O. Gradin 2621.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Leta 2023.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Obnova stare poti bo velika pridobitev tako za domačine kot tudi obiskovalce in vse ljubitelje neokrnjene narave. Prav tako pa bo obnovljeno pot možno koristiti za protipožarno zaščito.

Dokumenti (1)


Vrednost projekta: 40000 €


-->