Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Neformalno digitalno izobraževanje: pametni telefoni in občani 55+

Mica Anonimno oddan predlog  –  10. 07. 2022  –  Območje 1
Pametni telefon in starejši občani
Pametni telefon in starejši občani

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Svet se pospešeno digitalizira, informacijsko-komunikacijska tehnologija skokovito napreduje, a številni, ne le stari, že srednjedobni, ostajajo topogledno izolirani, neinformirani in ob robu. In to kljub temu, da večina že ima t. im. pametni telefon, a kaj, ko ne znajo uporabljati več kot le nekaj malega njegovih funkcij.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Neformalne delavnice uporabe aplikacij in orodij na pametnih telefonih za starejše od 55 let. Tudi s povsem individualnim pristopom, nazorno, jasno, razlagalno, z veliko vajami in s humorjem. In z obnovitvenimi vajami.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Strokovni tim bi naredil okvirni program z najnujnejšim, Občina bi lahko objavila razpis za zbiranje punudb (reference!), dodali bi lahko dijake in študente, ki imajo pedagoški občutek in veselje z IT. Sploh bi projekt lahko bil odlična vaja za študentke in študente računalništva na Pedagoški fakulteti in na Famnitu. Ali pa bi se lahko prijavljali zasebniki, podjetja, zavodi ..., ki se vidijo v tem.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Tu je več možnosti, odvisno bo tudi od tega, katera inštitucija ali združba bo dobila projekt v izvedbo: v obstoječih zavodih in društvih (CMK, Ljudska univerza …), na sedežih krajevnih skupnosti, v občinskih ali najetih prostorih …

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Kadarkoli, najraje od zgodnje jeseni do sredine pomladi.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se digitalna vključenost starejših. Odškrnil bi se jim nov, digitalni, spletni svet.


-->