Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Ureditev okolice dvorane v Gračišču

istrijanka istrijanka  –  10. 07. 2022  –  Območje 5
Slike obstoječega stanja
Slike obstoječega stanja

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Večnamenska dvorana v Gračišču je pomembno stičišče javnega interesa ne samo prebivalcev KS Gračišče, ampak tudi širše okolice, ki se v dvorani in pred njo zbirajo na društvenih srečanjih, kulturnih in športnih dogodkih ter zasebnih druženjih. V minulih 15 letih okolica dvorane ni bila deležna dodatne ureditve. Iztrošena igrala ogrožajo varnost uporabnikov. Ureditev okolice dvorane bi pripomogla k dvigu kakovosti bivanja v kraju ter bi preko interakcij krajanov in obiskovalcev na tej točki, prispevala k izboljšanju odnosov znotraj skupnosti.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagana ureditev zajema postavitev kompleksa otroških igral s pomožno infrastrukturo (miza s klopcama, koš za smeti, nosilec za kolesa ter v primeru zadostnih sredstev pitnik za vodo). Del površine pred vhodom v dvorano je potrebno asfaltirati. Predlagamo postavitev betonske ploščadi v nefunkcionalnem prehodu na levi strani glavnega vhoda v dvorano, s čimer bo pridobljen dodaten uporabni prostor. Za izvedbo zunanjih prireditev predlagamo nabavo premičnega točilnega pulta. V bližini dvorane predlagamo namestitev informacijske table namenjene obiskovalcem kraja.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Odstranitev starih igral ter priprava podlage in namestitev kompleksa igral s pomožno infrastrukturo. Dodatna utrditev in asfaltiranje površine pred dvorano ter postavitev betonske ploščadi v ozkem prehodu na levi strani dvorane. Nabavita se točilni pult in informacijska tabla, ki se namesti v neposredni bližini dvorane.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt naj bi se izvedel v kraju Gračišče (KS Gračišče) in sicer na parceli 3678/5 in 3678/6, katastrska občina Kubed, v neposredni okolici dvorane (ID stavbe 541). Obe parcela in dvorana so v lasti MOK.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt bi se izvedel takoj po potrditvi predloga in zagotovitvi sredstev, predvidoma v prvi polovici leta 2023.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Ureditev okolice dvorane bo pripomogla k dvigu kakovosti bivanja krajanov, saj bodo, predvsem mlade družine, dobile urejen in varen prostor za druženje. Z ureditvijo ostalih kapacitet bo olajšana izvedba prireditev in s tem druženje krajanov in obiskovalcev kraja.

Dokumenti (2)


Vrednost projekta: 40000 €


-->