Med ustjem Badaševice in Žusterno

Sum Anonimno oddan predlog  –  21. 06. 2022  –  Območje 1
Primer: plaža Baška
Primer: plaža Baška

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog je podan v smilu popestritve nove koprske plaže.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se na primerni razdalji od obale ter ena od druge, postavita dve nadmorski ploščadi (primer slika iz Baške, Krk). Namenjeni bi bili zabavi (skakanje), sončenju, nudili bi tudi zanimiv razgled... Mislim, da bi postavitev takšnih ploščadi pripomogla k dodani vrednosti nove koprske plaže.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Preučiti bi bilo potrebno zakonodajo ter najti primeren in skladen način, na kateri bi bilo takšne ploščadi možno postaviti.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V morju.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Do kopalne sezone 2023

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Atraktivnost, popestritev nove plaže.


-->