KS ŠMARJE - Obnova za ohranitev obstoječih vodnih virov Studenec

Gracijano Gracijano  –  10. 07. 2022  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ohranitev naravnega vira vode in samega dostopa do vira za vaščane. Primarno za uporabo pri namakanju in zalivanju kmetijskih izdelkov za lastno potrebo in s tem razbremenitev primarnega oskrbovalca pitne vode. Sekundarno pa bi bila zanimiva točka v izobraževalne namene (možnost ogleda in seznanitev učencev osnovne šole ter proučevanje biodiverzitete) seveda pa tudi kot zanimiva turistična točka za popotnike (dodana vrednost za turistično ponudbo) in nenazadnje tudi ohranitev zgodovinskega pomena naravnega izvira vode, kot večji vir vode za vaščane v preteklosti.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

1. Obnova razbremenilnika vode, ki je trenutno v razsutem stanju 2. Čiščenje in utrditev podporne brežine nad rezervarjem (trenutno kamniti zid, ki se podira v razbremenilnik)

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

- odstranitev obstoječih kamnov in priprava terena v obstoječe gaberite - utrditev brežine s kamni (naravni materiali) - trenutno se seseda in podira - zamenjava cevi do "puča" - obnova zbiralnika vode z naravnim kamnom - poplastitev s škrilami (kot je nekoč bilo) -postavitev zaščitne mreže (če bi bilo potrebno) - postavitev informativne table

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

KS ŠMARJE - Studenec, parcelna številka 1417 in 1419 v lasti Sklada RS

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Po izglasovanem projektu, bi se uskladili za najbolj ustrezen termin oziroma čas, ko bi zaradi vremena bilo najbolj primerno s pričetkom del (v časovnem okviru 2023-2024)

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Ohranitev naravnega vira vode in samega dostopa do vira za vaščane. Razbremenitev primarnega oskrbovalca pitne vode (namakanje in zalivanje kmetijskih izdelkov za samooskrbo). Zanimiva točka v izobraževalne namene (možnost ogleda in seznanitev učencev osnovne šole ter proučevanje biodiverzitete) , zanimiva turistična točka za popotnike (dodana vrednost za turistično ponudbo) , ohranitev zgodovinskega pomena naravnega izvira vode

Dokumenti (1)


-->