Asfaltiranje ceste v Marezigah

AK Anonimno oddan predlog  –  21. 06. 2022  –  Območje 5
IMG-20220621-WA0010.jpg
IMG-20220621-WA0010.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog naslavlja asfaltiranje makadamske ceste v vasi Marezige, zaselku Bernetiči. Makadamsko cesto uporabljajo stanovalci šestih hiš. Trenutno stanje makadamske ceste je slabo, še posebej na delih, kjer se cesta začne spuščat. Večji naliv odnese makadam in povzroči velike luknje v cesti, ki lahko poškodujejo vozila ter cesto naredijo težko prehodno za starejše gibalno ovirane osebe.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlog se nanaša na asfaltiranje trenutno makadamske ceste in s tem izboljšanje kakovosti ceste.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izvedba projekta bi vsebovala asfaltiranje obstoječe ceste.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvedel na makadamski cesti v vasi Marezige, zaselek Bernetiči. Na parceli s številko 1075/4 k.o. Marezige ter delno na parceli s številko 3197 k.o. Marezige. Med hišama s številkama 57a ter 53e.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt bi se lahko izvedel v letu 2023.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Po izvedbi projekta bi cesta postala obstojna tudi ob nalivih. S tem bi se izboljšala prehodnost za gibalno ovirane osebe. Vozila pa ne bi rabila paziti na luknje, ki poškodujejo podvozje.


-->