Asfaltiranje dela javne poti v naselju Arjol

AH Anonimno oddan predlog  –  11. 07. 2022  –  Območje 4
IMG_2636.jpg
IMG_2636.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Projekt naslavlja neurejenost severnega kraka javne poti s parcelno številko 2604 5553/1, ki postaja zaradi povečanja števila prebivalcev tega območja vedno bolj prevozna in posledično se ob prehodu vozil izdatno praši, kar vpliva na kvaliteto življenja stanovalcev, ki živijo v neposredni bližini.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlaga se asfaltiranje cca. 50m javne poti s parcelno številko 2604 5553/1.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izvedba projekta obsega tamponiranje in asfaltiranje ceste.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvedel na severnem kraku javne poti s parcelno številko 2604 5553/1.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt se izvede v letu 2023.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Po izvedenem projektu bi se izboljšalo stanje ceste, varnost udeležencev in zaprašenost ter posledično tudi kvaliteta življenja stanovalcev, ki živijo v neposredni bližini.


Vrednost projekta: 12000 €Nima definiranih mejnikov