Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Voda je naše zlato

Anja Glavaš Anonimno oddan predlog  –  11. 07. 2022  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Vprašanje dostopnosti vode ni samo del poletne problematike, ko pride do suše, ampak bi moral biti del zavesti vsakega občana skozi celo leto. Predlagam poučne letake, plakate, preko katerih bi se poučilo prav vsakega občana, kaj pomeni voda za nas in predstavitev realne slike, da bo vode vedno maj in se bodo morala naša življenja temu prilagoditi. Pametno ravnanje z vodo mora biti prisotno skozi celo leto n se moramo konstantno zavedati da voda je dragocena kot zlato. To je naloga Občine da svoje občane izuči, ne pa samo obvesti pred poletje, ko pride do težav.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Letake v vsako gospodinjstvo, plakate po ulicah o pomembnosti ravnanja z vodo skozi celo leto ne samo poletji. Suša ne bo več samo redek pojav, vezan na poletne mesece, postala bo celoletna realnost. Naj postane Občina Koper prva občina ZERO WASTE vode, to je možno samo z primerno izobrazbo o problematiki prav vsakega občana, od najmlajšega do najstarejšega.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Glede na to da je treba vpisati območje, se lahko začne projekt z KS Dekani, Hrvatini in Škofije. Za našo uspešnostjo pri varčevanju in pametni porabi vode bomo postali vzor celotni Občini Koper in se lahko projekt razširi na celotno območje Občine Koper. Na letakih in plakatih bi bilo izpostavljeno vsakodnevno varčevanje v gospodinjstvu, od zapiranja vode med umivanje zob, izbiro pravega programa pranja perila in posode, optimalnega zalivanja rastlin, svetovanja montaže vodnih zbiralnikov, prijava puščanja vode, .... do realne slike največjih porabnikov vode v okolici. Pametna uporaba vode mora postati del naše zavesti, ne pa novica v časopisih.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

KS Dekani, Hrvatini in Škofije. Pionirji pametnega ravnanja z vodo, razširilo bi se na celotno Občino Koper in bi težila k temu da postane najpametnejša Občina v Državi z ravnanjem z vodo.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Skozi celo leto.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Pametna uporaba vode, večje zaloge za sušna obdobja, ZERO WASTE vode.


-->