Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna saj presega razpoložljivo časovno obdobje.

GRINTOVEC - Izgradnja večnamenskega prostora

JennyM JennyM  –  11. 07. 2022  –  Območje 2
LOKACIJA.jpg
LOKACIJA.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ideja je nastala na podlagi soglasja krajanov, saj na naši vasi pogrešamo skupen družabni prostor. Prostor se bo koristil za prireditve, rojstne dneve ali vsakodnevno druženje.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Vizija našega kraja je, da bi se na Grintovcu začelo dogajati "kaj več". V smislu kakšna vaška veselica, družine, ki nimajo možnosti kje praznovati rojstni dan ali posebni dogodek, bi lahko uporabil prostor za lastne potrebe. Prostor bi bil namenjen tudi našemu vaškemu prazniku Sv. Ivana konec junija za pogostitev gostov.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

- Idjeni projekt in popis del je izrisan (klasifikacija enostavnega objekta do 40m2) - Potrebujemo gradbenega izvajalca - Potrebujemo soglasje občine - Potrebujemo lokacijsko informacijo za parcelo 1841 K.O. 2608 Šmarje - Potrebujemo soglasje ZRSVNja - Potrebujemo soglasje Elektro primorske, saj gre električni drog skozi parcelo

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Lokacija parcele ob igrišču: 1841 K.O. 2608 Šmarje

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Leto 2023

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Obogatili bi vas z družabnim prostorom, kjer bi bilo medgeneracijsko druženje. Vzdušje bi bilo bolj pozitivno naravnano, saj bi se vas razvijala. V vasi potrebujemo tak prostor, s tem se vsi strinjamo.


Dokumenti (3)