Sanacija vodnega zajetja in ureditev okolice zajetja v Rakitovcu

Admin Anonimno oddan predlog  –  11. 07. 2022  –  Območje 6
Fotografija bazena
Fotografija bazena

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Z izvedenim projektom bi se pridobila tesnost obstoječega bazena, s katerim je zagotovljena voda za primer večjih požarov in možnost osvežitve v poletnih mesecih. Realiziran predlagani projekt na tej lokaciji bi predstavljal prostor prijetnih družabnih odnosov.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Potrebno je opraviti naslednja dela: sanacija bazena z nepropustnim, vodotesnim materialom, ureditev okolice bazena in postavitev treh sedežnih klopi, tlakovanje s pralnimi ploščami ob bazenu, ureditev odvodnjavanja - sanacija cevi iz dovoda v malo zajetje.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

/

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Območje novega naselja Rakitovec, bližina gasilskega doma in športnega parka, parcelna številka: 1185/27, K.O. 2585 RAKITOVEC, površine 174 m2.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2023.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšave:zagotovljena voda za gašenje večjih požarov, z zunanjo ureditvijo bi se polepšala okolica športnega parka, zagotovljena pretočnost obstoječe vode, kar bi pomenilo bistrejšo vodo. DODATNO: možnost osvežitve v poletnih mesecih in obujanje spominov, kar pripomore k zdravem odnosu v družbi. Kraj z vodo v bližini sprošča napetost in predstavlja idealno mesto za pogovor. Urejen prostor bi lahko postal pomemben terapevtski kotiček, kjer se z dialogom izmenjujejo mnenja med deležniki različnih stališč. Rakitovec, kot zadnja vas v koprskem zaledju, z bližino vode, pogledom na vrhove hribov, predlagana lokacija za izvedbo projekta nudi EDINSTVENO LOKACIJO ZA TERAPEVTSKI KRAJ.


Dokumenti (1)


Vrednost projekta: 25000 €Nima definiranih mejnikov