Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Ureditev vodnega izvira in njene okolice v središču vasi (Črni Kal, zgornji)

Admin Anonimno oddan predlog  –  11. 07. 2022  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Objekt je dotrajan in ni v skladu s kulturno dediščino. Osnova adaptacije (postavitev škril, suho zidan kamnat zid).

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev škril in obzidava suho zidan kamnit zid.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kamnoseški mojstri.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Sredi vasi (korito ob stanovanjski hiši št. 6, 7, 8 in 9), Črni Kal (zgornji).

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čim prej.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Lažji dostop do vodnega vira in izgled vasi.

Vrednost projekta: 15000 €


-->