Ureditev dela Sončne poti v Pradah

david.dolher@gmail.com david.dolher@gmail.com  –  22. 06. 2022  –  Območje 4
Slika 1.jpg
Slika 1.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zaradi večletnih težav z meteornimi vodami ob vremenskih ujmah in prašenju ob prehodu vozil predlagamo, da se uredi cca 100m dostopne poti. Večkrat smo že zadevo po ujmah sanirali z lastnimi sredstvi.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Obravnavani odsek je trenutno izveden v makadamu, meteorni kanal pa je plitek in neurejen, zato ob večjih padavinah poplavi cesto in posledično odnaša vrhnji del makadama, tako da nastajajo vzdolž poti kanali.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Informativno ponudbo za ureditev ceste smo že pridobili od podjetja CPK d.d. V primeru odobritve projekta, se pridobi najmanj tri ponudbe, izvede se pogajanja in najugodnejšemu izvajalcu se odda naročilo. Sledi izvedba gradbenih del.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal od naslova Sončna pot 13 do naslova Sončna pot 11a. Gre za cca 100m poti.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt bi se lahko izvedel kadarkoli v letu 2023.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Po izvedbi projekta, bi se bistveno izboljšala kvaliteta bivanja stanovalcev in varnost na tem območju. Vzdolž poti bi se uredilo meteorni kanal, tako da bi lahko končno opravljal svojo funkcijo ob vremenskih ujmah. Naj poudarimo tudi, da se bo po izvedbi projekta močno zmanjšalo prašenje ob prehodu vozil v sušnem obdobju.


Dokumenti (1)


-->