Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Brezplačni vodeni ogledi mesta Koper za občane

Toni_Bracanov Toni_Bracanov  –  11. 07. 2022  –  Območje 1
Kopra leta 1919. Vir: FB skupina "Koper, kot je bil nekoč.."
Kopra leta 1919. Vir: FB skupina "Koper, kot je bil nekoč.."

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Mesto Koper ima zelo bogato zgodovino in kulturno dediščino. A vendar premalo občanov pozna in prepozna zgodovinsko kulturno bogastvo mesta Koper. Bistveno za uspešno varstvo in ohranjanje kulturne dediščine je to, da jo skupnost ima za svojo in jo sama prepoznava kot nekaj kar ima vrednost in nekaj kar je pomembno ohranjati. Zaradi zgodovine razvoja prebivalstva v Kopru po drugi svetovni vojni, je sedanje prebivalstvo Kopra šibkeje povezano z dediščino mesta v primerjavi z drugimi mesti in kraji, kjer je vez med lokalnim okoljem in prebivalstvom močnejša zaradi večje kontinuitete. Zato bi bilo smiselno ponuditi vodene oglede občanom, da bi le ti lahko podrobneje spoznavali zgodovino in dediščino mesta. Različni občasni dogodki tudi dokazujejo, da za to obstajata potreba in interes, vendar je morda težava dostopnost in odprtost širši publiki.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se vsaj enkrat v letu omogoči občanom Mestne občine Koper zastonj vodeni ogled s strokovnjaki in poznavalci po mestu Koper. V slovenskem in italijanskem jeziku. Ogled bi obravnaval zgodovinski razvoj, kulturno dediščino in urbanistični razvoj Kopra. Ogledi bi lahko postali tradicionalni letni dogodki, vsako leto pa bi lahko kot vodnika povabili drugega strokovnjaka ali občana, ki bi mesto prikazal skozi svoje osebno strokovno znanje ali skozi svoje življenjske izkušnje, s čimer bi zagotovili pestrost ponudbe ogledov. Ogledi bi se lahko tudi snemali, primerno zmontirali ter objavili na spletu, kjer bi bili vsem javno dostopni.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Določitev koordinatorja programa, ki naj vsako leto koordinira organizacijo, obveščanje, promocijo, oblikovanje itinerarijev ter dogovarjanje z vodniki in urejanje tehničnih pripomočkov (prenosni mikrofoni, zvočniki, letaki ipd.). Vsako leto bi bilo nujno nekaj mesecev prej se dogovoriti z vodniki ter pripraviti program vodenj, urediti promocijo in pripraviti vse potrebno za izvedbo vodenih ogledov. Udeležba naj bo brezplačna, uvedejo pa naj se prijave za udeležbo zaradi zagotavljanja kakovosti ogledov in lažje organizacije. Voden ogled naj se snema, nato pa naj se pristopi k montaži in oblikovanju videa, ki se nato lahko objavi na spletnih platformah. Pri izbiri vodnikov se je treba osredotočiti na usposobljene strokovnjake različnih strok (zgodovinarji, arheologi, antropologi, etnologi, geografi, arhitekti, umetnostni zgodovinarji, krajinski arhitekti, literarni zgodovinarji itd.) ali na domačine, ki imajo dolgoletne izkušnje iz delovanja in življenja na področju mestnega jedra Kopra (lokalni kulturniki, trgovci, gostinci, obrtniki, učitelji ipd.) - slednje je predvsem pomembno zato, da lahko ti pripovedujejo o svojih neposrednih izkušnjah in spominih.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Središče mesta Koper, ki vključuje staro mestno jedro in tudi njegovo obrobje.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Okoli 15. maja na dan občinskega praznika ali pa kakšen drugi dan, ko ni prevroče ali premrzlo. Druga možnost je izvedba okoli 19. Junija, dneva sv. Nazarija, ki velja za mestnega zavetnika.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Po projektu bi se povečala zavest o dediščini Kopra in pripadnost mestu. Gradila bi se skupnostna skrb za mesto in njegovo dediščino. Občani bi lahko lažje prepoznali neprimerne posege v mestu, ki velikokrat pomenijo uničenje in degradacijo stavbne in druge dediščine. Sam program ogleda bi lahko bil tudi v pomoč lokalnim vodnikom za izboljšavo vodenih ogledov v turistične namene, ki so včasih zelo standardizirani in šablonski.

Dokumenti (1)-->