Koštabona - betoniranje poti Koštabona - dolina reke Dragonje

Kristjan Koterle Kristjan Koterle  –  11. 07. 2022  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Z betoniranjem poti bi se izenačili s sosednjimi vasmi, ki imajo asvaltirano (ali betonirano) pot v dolino reke Dragonje (Rokave) oz v valo, kot domačini poimenujemo dolino.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ker sredstva ne bi zadostovala za betoniranje celotne trase, bi v prvem planu betonirali vsaj ovinke. Z namenskimi sredstvi, ki nam jih je pred leti namenila občina smo uspeli betonirati celotno traso ceste v dolžini cca 350 tm, ter dva ovinka v skupni dolžini cca 70 tm, povprečne širine 3,2 m.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi izvedli v obliki prostovoljnega dela - ribute, za kar potrebujemo beton ustrezne kvalitete (MB 250) ter betonsko mrežo Q 131 . Vrednost projekta znaša v prvi fazi 40.000 eur. Z navedenimi sredstvi bi uspeli betonirati po oceni preteklih izkušenj cca. 1,3 km ceste.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Koštabona - dolnina reke Dragonje oz. Koštabona Supot

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Ker bi dela opravljali prostovoljno je časovni okvir težko predvideti, bi pa sredstva počrpali v doglednem času 6 mesecev.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Prevoznost in varnost ceste, ter potreba po letnem oz. dvoletnem vzdrževanju zlasti obcestnih jarkov.


Vrednost projekta: 40000 €Nima definiranih mejnikov