Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Preplastitev in ureditev cestišča v Novi ulici št. 4 in 6

Agnes Agnes  –  11. 07. 2022  –  Območje 1
Dotrajano cestišče Nove ulice 4-6
Dotrajano cestišče Nove ulice 4-6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Cestišče Nove ulice 4 in 6 (slepa ulica) v Semedeli je v zelo slabem stanju. Ulica je bila zgrajena v letu 1959 in je bila nekajkrat prekopana zaradi različnih potreb, nazadanje pred več leti zaradi polaganja optičnega kabla. Pri tem se je nove plasti asfalta samo nanašalo na prejšnje, tako da so robniki cestišča, postavljeni ob izgradnji, praktično poravnani z nivojem cestišča. Zaradi dotrajanosti cestišča (posedanje, razpoke, udrtine, izbokline, …) je ulica tudi nevarna za pešce. Po njej namreč poteka peš pot do višje ležečih ulic in naprej na Markovec.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam obnovo cestišča v Novi ulici 4 in 6 na način kot je to bilo že izvedeno v večini sosednjih ulic, pred nekaj leti tudi na nasprotni Jenkovi ulici. Ker je ulica ponoči izredno temna, in je zato hoja po njej še toliko bolj nevarna, bi bilo treba urediti tudi ustrezno javno razsvetljavo. Predlagam okolju in ljudem prijazno minimalistično razsvetljavo, zgolj za omogočanje varne hoje, kot je bila na primer nameščena po ulicah v naselju Olmo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Pri ustrezni ureditvi ulice je treba odstraniti star in dotrajan asfalt. Urediti bi bilo treba kanal/jarek za meteorne vode ob cestišču in cestišče ponovno preplastiti - asfaltirati. Namestiti bi bilo treba nekaj nizkih uličnih svetilk (2-3 svetilke), pri čemer je možno izkoristiti električni priključek pri svetilki na zgornji ulici (pri Novi ulici 8), oziroma v eni od elektroomaric na ulici.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt naj bi se izvedel na naslovu Nova ulica 4 in 6. Dolžina ulice je cca 80 m, širina cca 1,5 m.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt naj se izvede takoj, ko bo mogoče.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Po izvedbi projekta se bo vzpostavilo normalno stanje, ki je primerno za življenje v urbanem okolju leta 2022. Znatno se bosta izboljšala kakovost bivanja in varnost stanovalcev, kakor tudi ostalih uporabnikov te ulice.

Dokumenti (1)


Vrednost projekta: 10000 €


-->