Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

SANACIJA GARAŽNE HIŠE

jasmin Anonimno oddan predlog  –  11. 07. 2022  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Varnost občanov in njihovega premoženja

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Že predolgo je stanje garažne hiše na Markovcu v klavrnem in nevarnem stanju. Bila so izvedena nekatera nujna vzdrževalna dela vendar to ni to saj garaža še zmeraj zamaka,..ipd.. Niso vidne parkirne črte, luči ne delajo,...ipd.. Medtem ko na drugih delih občine vgrajujejo "ledice " v tla in imamo barvnoi razsvetljavo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Najprej nadaljevati z nujnimi vzdrževalnimi deli (sanirati odtoke, zarisati črte, preplastiti asfalt kjer je potrebno, počistiti....). Po vzoru sanacije druge garažne hiše iz sosednje krajevne skupnosti.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na sami lokaciji.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Jesen

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

zagotovili bi varnost ljudi in premoženja, podaljšali življenjsko dobo garažne hiše, .....!


-->