Ta projekt ni bil izglasovan.

Prehod za pešce in kolesarje Eurospin-Ogrlica

Marko Krmac Anonimno oddan predlog  –  23. 06. 2022  –  Območje 1
Slika z Google Street View - julij 2019
Slika z Google Street View - julij 2019

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Med Eurospinom in Ogrlico v Kopru mnogo pešcev prečka cesto, kjer ni prehoda za pešce, hkrati pa je to v neposredni bližini križišča in zelo prometne ceste, zaradi česar je tako početje nevarno za vse udeležence v prometu. Že samo s slike, ki smo jo slučajno našli na Google Street View, je razvidno, da dva pešca čakata na priložnost prečkanja ceste, kjer ni prehoda.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se na omenjenem območju uredi dodaten prehod za pešce in kolesarje in s tem zagotovi lažjo dostopnost za pešce in kolesarje, ki prečkajo cesto. Prav tako naj se postavi pitnik.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi se izvedel po protokolu za tovrstno delo, kot je običajna praksa.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal konkretno na območju, označenem na sliki, to je na Kolodvorski cesti med klancem, ki vodi na parkirišče Eurospina, in med pločnikom oz. stopniščem, ki vodi do objekta Ogrlica, medtem ko bi se kolesarska pot nadaljevala do Ljubljanske ceste. Pitnik bi se postavil na strani, kjer je sedaj kolesarska pot, tj. na strani Eurospina.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt bi se časovno izvajal izven turistične sezone, torej od pozimi 2023 do pomladi 2023.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Po končanem projektu bi se izboljšala varnost peščev in ne nazadnje tudi vozil na prej omenjenem območju, hkrati bi se tudi nekoliko umiril promet. Kolesarji bi imeli krajšo pot, ker bi lahko sekali. Prav tako bi pitnik omogočal osvežitev mimoidočim.


Dokumenti (1)


Vrednost projekta: 30000 €

Komisija je vrednost predlaganih del ocenila na 20.000 € in ustrezno prilagodila predlog.