Ta projekt ni bil izglasovan.

Sprememba travnika v park v centru mesta

Admin Anonimno oddan predlog  –  11. 07. 2022  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Velika travnata površina pred poslovnimi objekti Ajpesa in zavarovalnico Triglav je precej pusta in "nekoristno" uporabljena površina.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Namesto prazne travnate površine predlagam zasaditev dreves in grmovnic, in sicer tako na gosto, da bi nudile senco sprehajalcem in počivajočim. Poleg tega bi se postavilo nekaj parkovne opreme: klopi, poti iz prodnikov, kakšen koš za odpadke ... Glede na to, da je bilo sedaj pri izgradnji Levjega gradu posekano nekaj dreves, bi mestu prav prišlo nekaj novih dreves, proizvajalcev kisika in nižanja temperature okolice.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Predlagam skromen, vendar uporaben park, brez betona in vodometov. Drag "betonski" park je že izveden ob semedelski promenadi, ki pa uporabnikom v vročih dneh ne nudi nobene sence. V kolikor je zemljišče od lastnikov poslovnih stavb in le ti nimajo nekih dolgoročnih planov s temi zemljišči, se je verjetno možno v vsestransko javno korist dogovoriti za deljenje stroškov projekta.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Že navedeno v točki 1.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čim prej, saj se vsa mesta zaradi podnebnih sprememb pospešeno segrevajo.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Uporaben park za prebivalce centra mesta, izgled mesta bi bil s parkom veliko lepši kot s pusto trato, park ima pomemben vpliv na izboljšanje mikroklime.


Vrednost projekta: 40000 €