Zgornje Škofije

Erika Markežič Kapelj Anonimno oddan predlog  –  11. 07. 2022  –  Območje 3
Grafični prikaz približne postavitve javne razsvetljave
Grafični prikaz približne postavitve javne razsvetljave

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Javna razsvetljava na območju 3.Škofije

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo še nekaj svetil javne razsvetljave na območju 3. Škofije (Zgornje Škofije). Po sliki iz priloge.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt zajema postavitev kandelabrov za osvetlitev javnih površin. Predlog je povezava na javno infrastrukturo, v kolikor pa le-ta ni mogoča predlagamo postavitev solarnih svetil, ki delujejo na senzor - neodvisno od javne infrastrukture.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajav ob javnih poteh na 3. škofiji

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Postavitev javne razsvetljave naj se izvede takoj ko bo projekt izglasovan.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se kakovost bivanja tamkajšnjih in prehodnih obiskovalcev. Varnost pešcev ob cesti in drugih udeležencev v prometu.


Vrednost projekta: 38400 €Nima definiranih mejnikov