Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Obnova peš poti do gradu

MatejaJ MatejaJ  –  11. 07. 2022  –  Območje 5
Stopnice
Stopnice

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Obstoječe stopnice postajajo nevarne, ker so na določenih mestih poškodovane. Ponoči je pot težko prehodna, ker ni osvetljena. Ob robu stopnic se zaradi starosti in posedanja poti na določenih mestih že podira oporni zid.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Obnovo obstoječih stopnic na omenjeni pešpoti, postavitev osvetljave ter izdelava novega in delna obnova obstoječega kamnitega opornega zidu ob poti na grad.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Obnova stopnic, postavitev osvetljave in izdelava/obnova kamnitega opornega zidu.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na poti do gradu.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2023 oziroma 2024.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Zagotovljena bi bila varnost domačinov in turistov, ki pešpot uporabljajo.

Dokumenti (1)


Vrednost projekta: 40000 €

Projekt se izvede po porabe razpoložljivih sredstev 40.000


-->