Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

POSTAVITEV FITNES NAPRAV OB PEŠPOTI MARKOVEC-ŽUSTERNA

Fizično oddan predlog Fizično oddan predlog  –  11. 07. 2022  –  Območje 1
Lokacije
Lokacije

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

ZARADI BLIŽINE BLOKOVSKEGA NASELJA Z VELIK ŠTEVILO STANOVALCEV, KOT TUDI FREKVENTNE POTI (PEŠPOT MARKOVCA DO KOPALIŠČA ŽUSTERNA), KRAJANI VIDIMO PRILOŽNOST ZA POSTAVITEV ZUNANJIH FITNES NAPRAV. FITNES NAPRAVE (CCA 6 KOM) BI SE POSTAVILO OB ROB PEŠPOTI, Z NAMENOM UPORABE VEČ GENERACIJ.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

POSTAVITEV FITNES NAPRAV OB PEŠPOTI.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

-> OČISTITI - ODSTRANITI VEGETACIJO -> UTRDITEV TERENA (MANJŠA) -> POSTAVITEV FITNES NAPRAV

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

OB OZNAČENIH LOKACIJAH Z ZVEZDICO OB PEŠPOTI.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V LETU 2023

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

POČUTJE LJUDI, IZGLED OKOLICE, UREDITEV NEUREJENE BREŽINE POTI V GAJ- S POSTAVITVIJOTER Z UPORABO BI SE VZPOSTAVIL STIK Z RAZLIČNIMI GENERACIJAMI.

Vrednost projekta: 15000 €


-->