Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

ŠKOFIJE - PRIREDITVENI PROSTOR Z BALINIŠČEM

Fizično oddan predlog Fizično oddan predlog  –  11. 07. 2022  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

To je bilo nekoč glavno igrišče v kraju, kjer se je prvenstveno igralo rokomet in zatem mali nogomet, potrebuje novo vsebino. S preureditvijo, bi lahko na njem namestili balinišče (3 steze) in preuredili igralno površino za košarko. Igrišče potrebuje še nekaj obnovitvenih del. Kot dodatek bi lahko poskrbeli za prireditveni prostor, ki potrebuje električno energijo in vodo. Ob prireditvah, ki so v okolici, se ga uporablja kot parkirišče.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Bivše rokometno igrišče: - preureditev ureditev balinarskih stez 12.000 €, - preureditev lokacije košev za košarko 3000 €, - menjavo mrež, 4000€ -ureditev manjše strehe in sedežev na obstoječi lokaciji, 4000€ - namestitev vodovodnega priključka 1500 €, -namestitev elektro priključka 1500€. Z umestitvijo balinišča bi Škofije pridobile lokacijo za druženje. Igrišču bi dali nov namen. Skupaj cca 27.000 eur- Če bi dodali še manjše skladišče okoli 35.000€.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Določiti mikrolokacijo balinarskih stez, preureditev preostale površine, ureditev mrež, namestitev elektro in vodovodnega priključka, ureditev klopc in strehe nad njimi

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Bivše rokometno Igrišče- parcela 454/1

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2023/2024

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

To je bilo nekoč glavno igrišče v kraju, kjer se je prvenstveno igralo rokomet in zatem mali nogomet, potrebuje novo vsebino. S preureditvijo, bi lahko na njem namestili balinišče (3 steze) - (4 steze) in preuredili igralno površino za košarko. Igrišče potrebuje še nekaj obnovitvenih del. Kot dodatek bi lahko poskrbeli za prireditveni prostor, ki potrebuje električno energijo in vodo. Ob prireditvah, ki so v okolici, se ga uporablja kot parkirišče.

Vrednost projekta: 35000 €


-->