PLAVJE - REKONSTRUKCIJA IGRIŠČA

Fizično oddan predlog Fizično oddan predlog  –  11. 07. 2022  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Uredili bi igrišče, ki bi ga lahko uporabljali za več namenov, s tem bi se povečala uporaba v skladu s časom, ki prihaja.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

2023/2024

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Igrišče Plavje - parcela 656/40 ko. Plavje

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

S krajani narediti posvet in projekt preureditve, projekt bi vodila KS.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Umakniti brežino, narediti podporni zid, - in na njem postaviti nadstrešnico, - premakniti igralo, da se zopet zagotovi prosta igralna površina - zasaditi drevesa, - preučiti možnost umestitve balinarskih stez ali dodatnih igral (usklajeno s potrebami KS) -namestitev elektro priključka. Investicijo ocenjujemo na 37.000 €

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Krajani si želijo lokacije, ker bi se lahko družili in bolje izkoristili potencial igrišča. Nadaljevanje ustvarjanja medgeneracijskega in multifunkcijskega igrišča.


Vrednost projekta: 40000 €

Projekt se izvede do porabe predvidenih sredstev.Nima definiranih mejnikov