Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Zasaditev dreves in grmovnic ter ureditev steze na travniku

Gregor Gregor  –  11. 07. 2022  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Takojsnja zasaditev vecjega stevila dreves z velikimi krosnjami na travniku pred Banko Intesa in AJPESom in ureditev stez med krosnjami bi obcanom omogocalo oddih v senci. Zmanjsanje visokih temperatur v mestu in vec zelenih sencnih povrsin.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Cimprej

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Travnik med Ljubljansko cesto in garazo ob Pristaniski ulici

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Izkopati luknje, zasaditi 100 dreves in 100 grmovnic, namakalni sistem temu prilagoditi.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Povecanje zelenih sencnih povrsin

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Vec sence za umik obcanov ob soncni pripeki, več ptic v mestu. Zmanjsanje toplogrednih plinov, eko naravnanost.

Vrednost projekta: 30000 €


-->