Namestitev več pitnikov vode po mestu

Peter Kolbe Peter Kolbe  –  11. 07. 2022  –  Območje 1
DSCN6535.jpg
DSCN6535.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlagamo, da MOK namesti več pitnikov vode po mestu (in ne zgolj v bližini športnih parkov) in pripravi zemljevid lokacij pitnikov (Googlemaps), ki bo ljudem dostopen tudi preko QR kode. S tem občane in obiskovalce ozavešča o pomenu zadostne hidracije in jim le to tudi omogoči.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Več dostopnih pitnikov vode

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izvedba MOK skladno z zasnovo

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Koper - območje 1

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2023

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Dostopnost vode in hidracija

-->