Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Dograditev mrliške vežice v Dolu

Uroš Šavron Anonimno oddan predlog  –  11. 07. 2022  –  Območje 6
Mrliška vežica Dol
Mrliška vežica Dol

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V vasi Dol je bila pred leti zgrajena mrliška vežica, katera je brez WC-ja in prostora za shranjevanje pogrebne opreme. Pokopališko opremo, katero sedaj hranimo na drugih lokacijah, bi bila shranjena ob mrliški vežici. Ljudem pa ne bi bilo potrebno odhajati 300m in več na WC v gasilski dom ali v vas.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo dograditev WC- ja in prostora za shranjevanje pogrebnega orodja (lopate, krampi, grablje, mrliški voziček,..). Ljudem pred in med pogrebom ne bo potrebno odhajati na WC v gasilski ali lasten dom. Oprema bo stalno na razpolago in je ne bo vsakič potrebno pripeljati in odpeljati.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ob mrliški vežici bi se na zadnjem delu dogradil del 2x4m, katerega bi pregradili na manjši in večji del. Manjši del bi uporabili za ureditev sanitarij, večji pa za ureditev prostora za shranjevanje opreme.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Ob mrliški vežici v vasi Dol

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2023 ali 2024

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Pokopališko opremo, katero sedaj hranimo na drugih lokacijah, bi bila shranjena ob mrliški vežici. Ljudem pa ne bi bilo potrebno odhajati 300m in več na WC v gasilski dom ali v vas.

Dokumenti (1)-->