Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Onemogočanje parkiranja osebnih vozil na pešpoti Vojkovem nab. in ureditev ovir

namko Anonimno oddan predlog  –  11. 07. 2022  –  Območje 1
Vojkovo nabrežje Muda pešpot parkirišče za vozila
Vojkovo nabrežje Muda pešpot parkirišče za vozila

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na Vojkovem nabrežju je pred Pekarno Primorska pri Mudi ves dan parkirni kaos brez izjeme. Vozniki se ustavljajo na pločniku pred samo pekarno in tudi na nasprotni strani. Gibanje je zaradi parkiranih vozil oteženo, za osebe s težavami v mobilnosti, pa celo onemogočeno. Pedlagam namestitev ličnih količnov iz kamna, ki bi preprečevala dostop vozil. V zvezi s to problematiko smo že kontaktirali redarsko službo, ki pa nam je odvrnila, da so na MOK seznanjeni s problematiko, a da se že več let na tem področju ni nič premaknilo. Po kontaktu so sicer povečali nadzor na tem delu, a zgolj začasno. Dodatno bi ovire preprečevale dirkanje s skuterji, ki večkrat svojo pot zaradi drugih vozil nadaljujejo na pešpoti. Dirkanje in vožnja s skuterji se pojavlja povečni v večernih urah.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

- namestitev ličnih količkov, ki bi preprečevale ustavljanje in parkiranje na pešpoti - omogočanje neoviranega gibanja pešcem po pošpoti - zmanjšanje števila tveganih situacij zaradi divjanja s skuterji

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

- pristojne službe naj naredijo elaborat - predlagam, da so količki kamniti (marmor ali drugi beli kamen) - količki naj bodo tako narazen, da prepreči dostop (max. širina avta)

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Vojkovo nabrežje, pred pekarno Primorska in pred Batirame, na obeh straneh pešpoti: https://goo.gl/maps/Qzywj5JtmkuRoQwa8

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2023

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

- varnost in udobje sprehajalcev - omejitev divjanja skuterjev

Dokumenti (1)


Vrednost projekta: 10000 €


-->