Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Fasada gasilskega doma v Dolu

Uroš Šavron Anonimno oddan predlog  –  11. 07. 2022  –  Območje 6
Gasilski dom Dol
Gasilski dom Dol

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Gasilski dom v Dolu se že več let trudimo dokončati. V letošnjem letu se bo uredila mansarda potrebno bi bilo urediti še fasado in zamenjati okna. V omenjenem objektu pogosto potekajo sestanki gasilskega društva, sestanki vaške in agrarne skupnosti, seje sveta KS Črni Kal in delavnice/predstavitve/zbori krajanov katere organizira MO Koper.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo zamenjavo dotrajanih oken z novimi in izdelati toplotno izolacijo ter fasado. Objekt bo po izdelani izolaciji in zamenjanih oknih postal energijsko manj potraten. Za ogrevanje ali hlajenje prostorov bo potrebno občutno manj energije.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Okna bi zamenjali z plastičnimi ali aluminijastimi. Dotrajani omet na gasilskem domu pa bi toplotno izolirali s stiroporom in nanesli zaključni sloj.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na gasilskem domu v Dolu

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2023 ali prvo polletje 2024

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Za ogrevanje ali hlajenje objekta bomo potrebovali manj energije. Objekt bo tako po dolgih letih dokončan.

Dokumenti (1)


Vrednost projekta: 40000 €


-->