Zasenčitev dela znanjega prostora (amfiteater Bonifika)

Fizično oddan predlog Fizično oddan predlog  –  11. 07. 2022  –  Območje 1
Amfiteater
Amfiteater

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Kot članica CDA , podajam skupni predlog občanov a zasenčenje, pokritje , (nadstrešek, jadra, tenda,...)... prostora amfiteatra na Bonifiki. S tem bo omogoečeno koriščenje prostora za dejavnosti na prostem za uporabnike programov, ki se izvajajo na lokaciji ob amfiteatru v kletnih prostorih, kot so starejši, otroci, ki obiskujejo vrtec,... s tem bi pridobili dodaten prostor za izvajanje telesne vadbe na proste in se iozognili, posebej ob ugodnih vremenskih pogojih, izvajanju aktivnosti v zaprtih prostorih. pridobi bi tudi dodatno površino za izvajanje aktivnosti v katere se vključuje večje število oseb in za katere so obstoječi prostori premajhni.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

predlagamo zasenčitev amfiteatra z nadstreškom, adri, tendo ali na drug primeren način, ki zagotavlja senco in zaščito pred dežjem ter izvajanje aktivnosti ob morebitnem novem valu Covida ob upoštevanju dodatnih ukrepov.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

potrebno bi bilo ugotoviti najprimernejši način za zagotavljanje zaščite pred soncem in dežjem in najprimernejše materiale, s čemer bi bolje izkoristili te površine v vseh letnih časih. Namestitev ustrezne izbrane zasenčitve in uporabo le-te.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Priojekt bi se izvajal v Amfiteatru za Areno Bonifika na naslovu Cesta Zore Perello Godina 3, Koper.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V prvi polovici leta 2023.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

S tem projektom bo izkoriščen prostor, ki je bil o sedaj večji del leta naizkoriščen, dobil bo nove vsebine. Starejši z Centra dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper in bližnjega vrtca pa nov prostor, ki bi bil primeren za toplejši čas (npr od marca do oktobra). tako starostniki, ot troci si želimo preživljati čim več časa na prostem in nadstrešek nam bo to omogočil. S tem se bomo izognili celodnevni izpostavljenosti direktnemu soncu.


Vrednost projekta: 30000 €Nima definiranih mejnikov