Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Urejanje dreves v mestu

JK Anonimno oddan predlog  –  25. 06. 2022  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Urejanje dreves, ki so sedaj prepuščena stanovalcem.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se sprejme pobude prebivalcev o odstranitvi ali ureditvi dreves. Ta pobuda je podobna tisti, ko se predlaga, da se posadijo razne sadike in drevesa. Sedaj je stanje tako, da prebivalci npr. opozarjajo Marjetico in občino, da bi bilo potrebno odstraniti ali obrezati drevesa, ki postajajo ob nevihtah celo nevarna za okolico, a se nič ne zgodi. Odgovori so največkrat, da je to stvar prebivalcev, čeprav drevesa stojijo na občinski zemlji.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Vsak predlog za ureditev dreves naj obravnava strokovnjak in se nato izvede na stroške participativnega proračuna, v določeni letno opredeljeni višini sredstev.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V mestu Koper.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

1 leto

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Lepša urejenost mesta in ponekod odstranitev nevarnih dreves.


-->