Zgodovinska soba PGD Hrvatini

Špela Špela  –  11. 07. 2022  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

PGD Hrvatini se že nekaj let ukvarja z idejo o prizidku gasilskega doma, v katerem so predvideli tudi prostor za zgodovinsko sobo. Birokratske ovire in zadnja sprememba gradbenega zakona, ter izredno povišanje cen gradbenih materialov in dela so projektno idejo, pripeljale do te mere, da v zastavljenem okviru finančno in smiselno investicija v načrtovanem obsegu ni upravičena.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Prostovoljno gasilsko društvo Hrvatini je bilo ustanovljeno leta 1956 in vse od takrat uspešno deluje. V KS Hrvatini je to edino društvo, ki nepretrgoma deluje že 66 let. Trenutno šteje društvo 120 članov, od tega 27 operativnih gasilcev. Požarni okoliš zavzema celotno področje KS Hrvatini in Občine Ankaran. Vključeni so v sistem Javne gasilske službe MOK in tako vselej ob pozivu sodelujejo tudi pri gašenju in drugih operativnih nalogah na področju celotne Mestne občine Koper in Slovenske Istre, vedno pa so se odzvali na prošnjo za pomoč od drugod po Sloveniji in iz sosednjih držav. V letu 2021 so štirje operativci skupaj z ostalimi gasilci iz Slovenije gasili obsežen požar v bližini mesta Berovo v Severni Makedoniji. Poleg gasilskih nalog je društvo aktivno sodeluje pri delovanju Krajevne skupnosti, izvaja požarne straže ob dogodkih v Kulturnem domu, člani društva so pomagali pri novoletnem okraševanju v letu 2021, prav tako priskočijo na pomoč krajanom ob takšnih in drugačnih težavah. Zaradi omejitvenih pogojev v zvezi s širjenjem korona virusa COVID-19, že drugo leto zapored niso mogli ob koncu koledarskega leta raznašati koledarjev po njihovem požarnem okolišu. Prostovoljni prispevki občanov pa so pomemben vir financiranja delovanja društva. Glede na njihovo dolgoletno delovanje se je zagotovo nabralo veliko materiala, ki priča o zgodovini društva, o njegovem razvoju in razvoju gasilske tehnike in opreme, posredno pa priča o razvoju in dogajanju v KS Hrvatini. Zato predlagam, da se gasilskemu društvu pomaga pri izgradnji enostavnega objekta »Zgodovinska soba« na JZ strani gasilskega doma, s čimer bi se zagotovilo ustrezen prostor v katerem bi lahko na ogled postavili njihovo gasilsko vozilo UAZ letnik 1974, ter ostalo opremo in orodje, ki so tihi pričevalci nekega bogatega obdobja, ki je prav gotovo zanimivo za krajane in obiskovalce Miljskih hribov in bi lahko popestrila turistične zanimivosti našega kraja.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Objekt »Zgodovinska soba« bi bil zasnovan kot samostojni enostavni objekt dimenzij 5x10 m. Objekt bi bil zasnovan kot enoetažen opečni ali modularni objekt z betonskimi vezmi (finančno ugodnejša rešitev), ki je temeljen na pasovnih temeljih. Skrajni rob brežine bi bil urejen z podpornim zidom povprečne višine 1,5m. Streha bi bila enokapna. Na SZ delu objekta bila izdelana drsna zasteklitev, ki bi obiskovalcem omogočala stalni vpogled v notranjost. Razsvetljava bi bila urejena z led svetili in s senzorjem vklopa. Osebni vstop bi bil urejen na Z delu objekta. PGD Hrvatini je pripravljen za projekt nameniti do 15.000,00 € lastnih sredstev (glej priponko »Izjava investitorja o financiranju projekta«).

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Izgradnja objekta »Zgodovinska soba« je predvidena na parceli številka 928, k.o. 2590 Hribi. Lastnik parcele je Prostovoljno gasilsko društvo Hrvatini (matična številka 5137519, davčna številka 53644166). Lastnik parcele soglaša z gradnjo in predlogom za financiranje projekta iz sredstev sistema participativnega proračuna Mestne občine Koper (glej priponko »Soglasje lastnika«).

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Izgradnja objekta »Zgodovinska soba« bi se pričela v letu 2024. Do takrat bi lastnik pridobil gradbeno dovoljenje za enostaven objekt. Zaključek del je predviden v letu 2024.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Glede na njihovo dolgoletno delovanje se je zagotovo nabralo veliko materiala, ki priča o zgodovini društva, o njegovem razvoju in razvoju gasilske tehnike in opreme, posredno pa priča o razvoju in dogajanju v KS Hrvatini. Z izgradnjo objekta bi se zagotovilo ustrezen prostor v katerem bi lahko na ogled postavili njihovo gasilsko vozilo UAZ letnik 1974, ter ostalo opremo in orodje, ki so tihi pričevalci nekega bogatega obdobja, ki je prav gotovo zanimivo za krajane in obiskovalce Miljskih hribov in bi lahko popestrila turistične zanimivosti našega kraja.


Dokumenti (3)


Vrednost projekta: 40000 €Nima definiranih mejnikov