Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

TEST

Petra Petra  –  11. 07. 2022  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

TEST

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

TEST

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

TEST

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

TEST

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

TEST

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

TEST


-->