Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Orodjarna

Jernej Jernej  –  11. 07. 2022  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Gasilci v Krkavčah smo skozi čas delovanja dokazali kako ljubimo svoj kraj in da z veseljem darujemo svoj prosti čas za razvoj domače vasi. Problem se pojavi pri opremi, ko mora vsak nositi svojo lastno opremo za skupno uporabo. Ta oprema je kdaj pa kdaj tudi dotrajana in neprimerna za množično uporabo zaradi česar prihaja tudi do poškodb in slabe volje

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo nabavo skupne opreme orodja, katero bi skladiščili v orodjarni gasliskega doma v Krkavčah. Tako bi lahko imel vsak dostop do orodja. Orodje pa bi bilo pod nadzorom, da se ne bi porazgubilo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo samo nabaviti opremo in urediti orodjarno v gasilekmu domu.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal v gasilskemu domu v Krkavčah

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt bi se lahko izvedel že v letu 2023. Lahko pa tudi v letu 2024

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Po izvedbi projekta bi vsi še raje priskočili na pomoč ob skupnih akcijah. Kar pa je najbolj pomembno, le te bi postale še bolj varne in učinkovite. Ljudje pa bi se ob tem še družili in lepo imeli.

Vrednost projekta: 10000 €

Projekt je dopolnjen s soglasjem lastnika.


-->