Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Ureditev varne poti do šole za otroke iz Prad na Cesti Ivana Starca

Petra Petra  –  11. 07. 2022  –  Območje 4
nevarna pot do šole
nevarna pot do šole

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Projekt naslavlja varnost otrok, ki hodijo peš iz naselja v Pradah do šole Elvire Vatovec Prade. Zadnji del poti, ki poteka med šolo Prade in barom Lenassi, je zelo nevaren za otroke, ki hodijo v šolo peš, saj nima pločnika, cesta pa je zelo ozka. Cesta je zelo prometna ob urah, ko hodijo otroci v šolo in iz nje, saj veliko otrok pripeljejo v šolo starši z avtomobili. Otroci lahko pridejo do šole po pločniku, če gredo po daljši poti, ki pa potek ob zelo prometni in hitri glavni cesti. Krajša in veliko bolj primena pot do šole Prade iz naselja Prade pa je zadnjih sto metrov nevarna.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Konkretno predlagam ureditev varne poti do šole Prade za otroke, ki hodijo do šole peš iz naselja Prade. Lahko se naredi pločnik, lahko se pešpot loči od avtomobilske poti z močno rdečo črto, lahko se postavi ležeči policaj in nariše rdeča črta ... Bistvo predloga je, da lahko otroci sami samostojno hodijo peš v šolo po poti, ki je varna. Močno se bo zmanjšala možnost nesreče, pri kateri bi avtomobil povozil otroka.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt potrebuje načrtovanje rešitve in gradbeno izvedbo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Cesta Ivana Starca v Pradah; tisti del, ki poteka med šolo Prade in barom Lenassi.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čim prej, torej januar, februar 2023.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Po izvedbi projekta bi se izboljšala varnost pešpoti učencev iz naselja Prade do šole Prade.


-->