Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Četrtne fešte - Feste dei rioni

NežaČL NežaČL  –  11. 07. 2022  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Koper je bil v preteklosti razdeljen na 11 četrti ali rionov, karje danes sicer utonilo v pozabo, a se skozi napore različnih raziskovalcev in domoznanskih navdušencev vrača v zavest ljudi. Pripadnost četrti je bila zelo pomembna za identiteto ljudi- velik pomen so v tem imele prav tradicionalna četrtna praznovanja, t.i. feste dei rioni. Te so izhajale iz skupnega življenja prebivalcev, povezane so bile tudi z lokalnimi zavetniki-svetniki; pomenile pa so predvsem pomembno vez (t.i. socialno vezivo) krajanov, pomembno so prispevale h kvaliteti življenje. Oživitev ali ponovna vzpostavitev četrtnih fešt na sodoben način lahko pomaga okrepiti pripadnost prebivalcev mest, s tem pa njihovo opolnomočenje in povezovanje - tudi za reševanje drugih skupnih izzivov.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam izvedbo šestih "četrtnih fešt" oz. praznovanj med pomladjo 2023 in jesenjo 2024, kjer bi skupaj s prebivalci posameznih predelov Kopra (po prb. dve nekdanji četrti skupaj) organizirali druženje, v večernih urah (18h-23h), na prostem, ob zakuski in glasbi (v živo ali predvajani) in, kjer bo na razpolago, tudi s predvajanjem posnetkov podob teh četrti nekoč. Posamezno "fešto" bi pospremil tudi "sprehod skozi zgodovino in spomine četrti", ki bi jo izvedli pred samim praznovanjem. Po mestu bi vodili različni poznavalci tega (z UP FHŠ, lokalna društva), v vodenju bi sodelovali tudi sedanji in nekdanji prebivalci, če bi želeli.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno je izvesti sledeče aktivnosti: 1. seznaniti krajane s pobudo; povabiti na sestanek in se dogovoriti glede zaporedja lokacij, datumov in izvedbe; 2. obvestiti krajane o dogodku (letaki, plakati); 3.ob vsakem dogodku organizirati zakusko in/ali pripravo hrane (kjer bodo krajani želeli tudi sami kaj pripraviti) ter kulturni program (kontaktirati morebitne glasbenike; pridobiti soglasje za predvajanje glasbe), pripraviti prostor (sposoditi si mize, pripeljati elektriko, urediti ozvočenje); 4. predhodno pripraviti vsebine za "spominski sprehod po četrti"; 5. pred tem pridobiti soglasje za uporabo javnega prostora; 6. izvesti dogodek (sprehod in fešta); 7. po dogodku pospraviti in počistiti.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Koper-center: Gramscijev trg (ex Piazza San Pieri), Muda, Carpacciov trg, Muzejski trg, Ribiški trg, Giardinetto (razširitev ob Garibaldijevi ulici; pri Atriju).

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Dogodki bi se izvajali od pomladi 2023 do jeseni 2024, 6 večerov (vsako leto povprečno trije); datumi bodo izbrani v dogovoru s krajani in dovoljenji MOK.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala se bo kvaliteta življenja prebivalcev KS Koper Center, omogočil se bo t.i. "place-making", torej ustvarjanje "kraja", to pomeni prostora, ki ni le fizičen prostor, temveč je prostor druženja, povezovanja, ozaveščanja, pripadnosti. Na podlagi tega lahko pričakujemo večjo odgovornost krajanov in aktivno ter konstruktivno sodelovanje pri reševanju različnih skupnostnih izzivov.

Dokumenti (2)


Vrednost projekta: 21300 €


-->