Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Projekt je že umeščen v načrt razvojnih programov Mestne občine Koper.

Obnova prostorov za druženje in delovanje društev

Istrijan Anonimno oddan predlog  –  11. 07. 2022  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Eno od naših aktivnih društev v KS uporablja enega od prostorov v zadružnem domu v Borštu za svoje delovanje. Ti prostori pa kmalu ne bodo več primerni za koriščenje saj so prostori vlažni, iz zidov je začel odpadati omet, kruši se tudi strop....

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se ti prostori primerno adaptirajo, da bodo primerni za koriščenje tako za društvo, ki jih trenutno uporablja, kot za srečanja krajanov ob različnih priložnostih...

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo odstraniti stare omete in zidove na novo ometati, s primerno izolacijo preprečiti nastanek vlage v zidovih,obnoviti tlak ter sanirati strop in vse skupaj nanovo prepleskati ter urediti obstoječe sanitarije....

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt naj bi se izvajal v enem od prostorov v zadružnem domu v Borštu, ki ga trenutno enkrat do dvakrat tedensko uporablja godbeno društvo.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt naj bi se izvedel čimprej oziroma najkasneje enkrat v letu 2023.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Omenjeni prostori bi postali funkcionalni in primerni za različne aktivnosti društev, otroške delavnice, seje in različna srečanja krajanov.