Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Kultenjer - alternativa v pogonu

Luka Bevk Anonimno oddan predlog  –  11. 07. 2022  –  Območje 1
Lepi_casi.jpg
Lepi_casi.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Koper s slovensko Istro je vedno imel živahno “podtalno” urbano kulturo. A v zadnjih letih so tovrstni prostori izginili. Pretežno zaradi nerazumevanja lokalnih odločevalcev o pomenu tovrstnih prostorov za krepitev ustvarjalnosti in kritičnosti. Taki prostori so bili nekdanji MK(SM)C, U. p. Inde, Shoto Klubt itd. Projekt naslavlja ključen problem pomanjkanja prostora za subkulture in žanrsko urbano kulturo, kjer bi se lahko mrežili ter tako razvijali ustvarjalnost in kritično misel.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Naš predlog je da občina ponudi prostor, ki je v občinski lasti in kjer bi lahko postavimo 3 bivalne kontejnerje. Kontejnerje bi se uporabljali za organiziranje dogodkov, za gostinsko ponudbo in skladiščenje. Bistvo predloga je to da omogočimo kreativen prostor kjer lahko svobodno se organiziramo, prirejamo kulturne dogodke in ustvarimo prostor za druženje ki je javen. Rezultat takšnega prostora bo to, da se bo kulturna ponudba v regiji obogatila in da bo omogočala prostor za mreženje posameznikov. To bo pozitivno vplivalo na kreativnost posameznikov in na kritično razmišljanje le teh. Ključnega pomene je, da se prostor podelijo v samoupravljanje uporabnikom prostora z demokratičnimi načeli neposredne demokracije. Seveda ob temu se zagotovi občini varovalke, ki bi zagotavljalo določeno stopnjo nadzora.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

MOK bi zagotovil prostor, kjer bi lahko nemoteno izvajali dogodke, na primer na parceli 1464/35 ob železniški postaji in obvoznici, kjer taka dejavnost ne bi bila moteča za lokalno prebivalstvo. Možno tudi na drugih lokacijah, kjer bi bilo primerno. Na samo zemljišče bi se postavili trije bivalni kontenjerji. Omogočil bi se priklop na vodo in elektriko. Potrebno bi bilo izvesti demokratični proces podelitve v samoupravljanje po načelu neposredne demokracije, kjer bi se sklicala javna skupščina vseh zainteresiranih oz. deležnikov.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Predlagamo zelenice okoli železniške postaje oz. parcele pri obvoznici. Možne so tudi ostale primerne lokacije.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt je osnovan kot trajnostni. Začetek pa takoj v letu 2023.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se kulturna ponudba v regiji. Občani bi lahko obiskovali progresivne in družbeno kritične dogodke. Mladi kritično ustvarjalni ljudje nebi bežali v Ljubljano in druga mesta.

Dokumenti (1)


Vrednost projekta: 40000 €

Projekt bo izveden skladno s pristojnostmi Mestne občine Koper.


-->