Več avtobusnih povezav od Svetega Antona do Kopra

Petra Petra  –  11. 07. 2022  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog naslavlja težavo pomankljivega javnega prometa v območju 4. V tem območju živi veliko starejših prebivalcev, ki ne vozijo avta in so popolnoma odvisni od drugih za dostop v mesto, ker je avtobusni prevoz zelo redek. Poleg tega avtobus v mesto sploh ne vozi ob sobotah in nedeljah. Starejši prebivalci naselja Prade. ki nimajo vozniškega izpita, ne morejo samostojno niti v najbližjo trgovino, ki je v Bertokih.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Več avtobusne povezave med tednom in vpeljavo avtobusne povezave med vikendi med Svetim Antonom in centrom Kopra.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Omogoči naj se prevoz do Kopra vsako uro ter na dve uri ob vikendih.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Po cestah dd Svetega Antona do centra Kopra.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Od januarja 2023 do porabe sredstev za ta namen.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Onesnaženje okolja bi se zmanjšala, manj avtomobilov na cesti, manj hrupa, prebivalci brez svojih avtomobilov bi se lahko pripeljali v Koper.


-->