Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Zeleni nasip vzdolž ankaranske ceste ob Škocjanskem zatoku

Matej Matej  –  11. 07. 2022  –  Območje 1
Zeleni protihrupni nasip vzdolž ankaranske ceste ob Škocjanskem zatoku
Zeleni protihrupni nasip vzdolž ankaranske ceste ob Škocjanskem zatoku

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Kolesarska pot in pot za pešce na predelu od Supernove 1 do Srmina potekata ob zelo hrupni štiripasovnici, kjer z veliko hitrostjo vozijo tako avtomobili kot tovornjaki. Poleg hrupa, so za ljudi moteči in škodljivi tudi izpušni plini. Namestitev protihrupnih nasipov bi tako sprehajalce in kolesarje zaščitila pred temi škodljivimi vplivi. Poleg tega pa bi nasipi nudili še dodatno zaščito za bližnji naravni rezervat Škocjanski zatok. Trenutno so na tej lokaciji že nasipi vendar stojijo le med peš potjo in zatokom. Pešci so izpostavljeni intenzivnemu prometu.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo, da se med štiripasovnico ter kolesarsko in peš potjo, dvigne visok ozelenjen nasip v višini 2 do 3 metrov. Tako bi lahko v največji meri ublažili močan hrup in izpušne pline ter s tem korenito izboljšali izkušnjo uporabnikov sprehajalnih in kolesarskih površin. Tako urejena pot bi nedvomno privabila tudi več ljudi k "pozabljenemu" delu zatoka ter pritegnila k bolj aktivnem življenju tako lokalne prebivalce kot obiskovalce. Kot dodatno obogatitev poti pa bi lahko vzpostavili še ožjo peščeno tekaško stezo ob pločniku, ter kakšnimi klopcami, pitniki ter morda celo postajami za trim vadbo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Aktivnosti projekta bi potekale v več fazah: 1. FAZA: premestitev trenutno obstoječega nasipa, kolesarske in peš poti cca. 3 ali 4 m bližje k zatoku. 2. FAZA: Nasutje in oblikovanje nasipov. 3. FAZA: Ozelenitev nasipov (zasaditev trave ter morebitnih avtohtonih in primernih rastlin). 4. FAZA: Dodati klopce, pitnike in morebiti celo opazovalnice in trim postaje.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na kolesarski in peš poti vzdolž oziroma ob ankaranski cesti štiripasovnici. Od krožišča pri zaporih (Supernova2) do krožišča pri IOC Sermin (novem vhodu v Luko). Kasneje kot naslednja faza oz. nadaljevanje tega projekta bi lahko sledila vzpostavitev podobnih nasipov na cesti, ki gre mimo IOC Sermin (park Škocjanski zatok) ter na peš poti ob avtocesti med Bertoki in Železniško postajo. S kasnejšima nadaljnjima fazama, bi tako sklenili prijeten VELIK zelen krog okoli celotnega Škocjanskega zatoka!

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Leta 2024.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Z izvedbo tega projekta se bo Škocjanski zatok bolje povezal s Koprom in bolj približal ljudem. Hkrati pa se bo olajšalo dostop do Ankarana in Bertokov s kolesom in skiroji. Predvsem pa bo to korak naproti novi urbanizaciji, ki je po OPN predvidena za Bertoke. Posledično bi taka prijetna pot pritegnila avtomobiliste relacije Bertoki-Koper, k uporabi alternativnih prevoznih sredstev (kolesa, skiroji...), ter s tem tudi pripomogla k zmanjšanju obremenitve vpadnic, cest, parkirišč in okolja. Prebivalcem, ki nimajo možnosti prevoza z avtom pa omogočila večjo samostojnost pri dostopanju do mestnega jedra. Ljudem se bo tudi približalo pozabljene in že dolgo samevajoče predele ob Ankaranski cesti, kot je žal že leta propadajoča opazovalnica ter mali parkec nasproti zaporov, kateri je slabo vzdrževan in slabo obiskan.


-->