Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Sanacija stopnic med Krožno ulico in Pot v gaj na Markovcu

Mojca M. Hočevar Mojca M. Hočevar  –  12. 07. 2022  –  Območje 1
Stopnice med Krožno cesto in Pot v gaj na Markovcu
Stopnice med Krožno cesto in Pot v gaj na Markovcu

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Sanacija stopnic in namestitev košev za smeti od vznožja stopnišča med Pot v gaj in Krožno cesto pod nakupovalnim centrom Markovec bi zelo pripomogla k osebni varnosti šolarjev in ostarelih občanov, saj to stopnišče uporabljajo šolarji na poti v OŠ Antona Ukmarja ter upokojenci, nastanjeni v Obalnem domu upokojencev, ter seveda tudi vsi drugi občani. Veliko ljudi na tej poti sprehaja svoje pse, tako da bi bilo nujno namestiti tudi dodatne koše za smeti, predvsem ob vznožju stopnišča.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam sanacijo, ki je nujna za zagotovitev osebne varnosti uporabnikov stopnišča, ter potrebna zaradi okoljske ustreznosti.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Zelo bi se izboljšala osebna varnost šolarjev, ostarelih občanov in vseh drugih, ki uporabljajo stopnišče bodisi na poti v šolo ali v Žusterno. Pri uporabi zdaj že zelo obrabljenih stopnic je nevarno pasti.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Med poletnimi počitnicami, do začetka šolskega leta 2022/23.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Na poti od vznožja stopnišča v ulici Pot v gaj do Krožne ceste pod nakupovalnim centrom Markovec v Žusterni.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Z ustreznimi zidarskimi deli in nakupom ter namestitvijo košev za odpadke in pasje iztrebke.

Vrednost projekta: 20000 €


-->