Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

OBNOVA OBJEKTOV ZA OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE IN UREJANJE PROSTOROV ZA SKUPNO

Admin Anonimno oddan predlog  –  12. 07. 2022  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ohranjanje kulturne dediščine in urejanje prostora za druženje v centru vasi ter obnova igrišča.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

1. Obnovitev igrišča 2. Ureditev trga sredi vasi ob stari pralnici. 3. Obnovitev stare pralnice in starega vodnega zbiralnika v bližini pralnice ob poti na koncu vasi.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Gradbena in ostala dela

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

1. Na igrišču plavje 2. Na trgu sredi vasi 3. ob poti na Badiho ob koncu vasi.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Leto 2022/2023

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Ohranjanje in preprečevanje prodpadanja kulturne dediščine ter zagotavljanje ustreznega prostora za druženje krajanov.

Vrednost projekta: 40000 €

Predlagatelj je na podlagi poziva komisije dopolnil predlog s točnimi lokacijami. Na podlagi lastništva zemljišč se projet izvede: 851/34 javno dobro- obnovitev trga, vodnjaka in pralnice - DA 656/40 trenutno se nahaja igrišče – predlog obnove soglasje KS - Da 1065/4, last RS, je vpisana na podlagi Zakona o vodah - NE


-->