Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Ureditev poti ob športnem parku Rakitovec

Admin Anonimno oddan predlog  –  12. 07. 2022  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Z asfaltiranjem poti bi se zaokrožil sklop urejenosti športnega parka v Rakitovcu.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlaga se asfaltiranje naslednjih poti: a) POT: 1611713, K.O. Rakitovec, 1185/16 in 11857123, vse k.o. Rakitovec; dolžina cca 200 metrov, b) POT: 1611/9 K.O. Rakitovec, c) dolžina: cca 70 metrov.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izvedba gradbenih del – asfaltiranje.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Območje novega naselja – severni del športnega parka Rakitovec

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2023

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšave bi bile večplastne. Funkcionalni vidik izboljšave: makedamske/neurejene površine novega naselja za krajane in obiskovalce športnega parka. Estetski vidik: zaključen del prometne ureditve športnega parka Rakitovec, s katerimi bi tudi pohodniki na bližnje vrhove (Kavčič, Žbevnica, Kuk, Golič …) občutili urejenost zadnjega naselja koprskega zaledja

Dokumenti (1)


Vrednost projekta: 40000 €

Projekt se realizira na parcelah v lasti MOK.


-->