Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Zamenjava dotrajanih otroških igral v Gračišču

Fizično oddan predlog Fizično oddan predlog  –  12. 07. 2022  –  Območje 5
Igrala
Igrala

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Potrebno je zamenjati dotrajana otroška igrala.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlaga se zamenjava dotrajanih otroških igral, s katerim bi bila varnejša uporaba. Z zamenjavo bi bil lepši videz okolice kraja. Na obstoječih otroških igralih manjkajo določeni deli (deske), kar predstavlja nevarnost poškodb pri uporabi le-teh. Smotrna bi bila zamenjava z novimi otroškimi igrali.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

/

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Nasproti OŠ Gračišče, na javni površini 3678/6 k.o. Kubed.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2023.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Predvsem bi se izboljšala varnost ob uporabi otroških igral.

Vrednost projekta: 15000 €


-->