Razpadajoča hiša na vstopu / izstopu v mesto Koper

Fizično oddan predlog Fizično oddan predlog  –  12. 07. 2022  –  Območje 1
Ruševina
Ruševina

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na Šmarski cesti je že leta ta podrtija. Podrtija oz. nevarna hiša se lahko bilo kdaj podre in morebiti poškoduje mimo hodeče pešce in kolesarje, ki se kar pogosto peljejo mimo na star šmartinsko cesto. Se pravi zadeva je povezana z varnostjo občanov in noben nič ne ukrepa niti MOK niti gradbena inšpekcija. Poleg tega pa je zadeva tudi slika urejenosti mesta. Mimo se vozi na tisoče turistov, ki vidijo, da v Kopru ne skrbimo najbolje za okolje in izgleda mesta ter seveda varnost.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

a. Znan lastnik objekta: sporočiti gradbeni inšpekciji, ki itak nič ne vidi ali ne reagira brez prijave, o tem razpadajočem objektu. Inšpekcija bi morala v imenu varnosti izdati odločbo o odstranitvi objekta oz. Zavarovanju objekta. b. Neznano lastništvo oz. Lastnik, ki ga ni mogoče nasloviti (tujina): V imenu varnosti tudi morebitno nerešeno ail neznano lastništvo ne more biti problem. Inšpekcija izda odločbo o odstranitvi nevarne podrtije, občina pa na svoj strošek to izvede (strošek ni tako velik) in ko najde lastnika, strošek regresira. c. Ograja: Glede na to, da je verjento polno izgovorov (pristojnost, ni naša lastnina), je verjetno najbolje postaviti gradbeno ograjo za zaščito mimoidočih. Lepši izgled bi predstavljajo govinsko ogrodje z napeto tkanino in napisom: Dobrodošli v Kopro (podobno kot zaščita pri delih na fasadah objektov). Tako bi se MOK še malo pozitivno reklamiral, ne negativno, da mu ni mar za urejenost okolja, kar je osnovno poslanstvo vsake občine.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Že navedeno v točki 2.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na lokaciji ruševine.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Glede na to da ogroža javno varnost, čim prej.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Ne bi več bili ogroženi niti pešci niti kolesarji. Izgled Kopra bi bil lepši. Vrednost projekta: povečana varnost občanov in lepši izgled mesta.

-->