Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Lopar, ureditev mrliške vežice in spominski park s bornastim kipom Sv. Jerufa

Fizično oddan predlog Fizično oddan predlog  –  12. 07. 2022  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zato ker bomo na tak način rešili problem mrliških storitev in pa uredili okolico na predprostoru na pokopališče ter obiskovalcem tako ponudili prelep razgled na naše morje in širšo okolico.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

1. Ureditev in zaključek mrliške vežice v Loparju in istočasno ureditev manjšega spominskega parka ter postavitvijo bornastega kipa sv. Jeruga na preprostorom na prhodu na pokopališče. 2. Izboljšanje pogrebnih storitev za vas Lopar in za dostojno slovo od pokojnika. 3. Glede na to, da smo podeželjska vas, ki je že leta 1995 bila med prvimi na Obali uvrščena v projekte Crpov in da smo zaradi tega veliko iztržili pa tudi postorili s prostovoljnim delom pa se sedaj podajamo v to, da bi uredili prostor pri vaški cerkvi in v park umestili kip našega svetnika Jerufa. Vas Lopar je ena izmed starejših vasi naše občine saj jo po glavnem svetniku datiramo v tretje stoletje našega štetja torej imamo bogato zgodovino saj na koprski škof Paolo Naldini pismeno omenja že davnega 1186 leta. Lopar se ponaša s tremi sentri kajti delimo se na tri enote. Vsaka ima v svojem nedru kulturni Park bi bil atrakcija za turiste in obiskovalce. Bil bi tudi eden izmed projektov, ki bi doprinesel boljše življenske vrline krajanom. Objekt. Dolenjci Hišo od bardinca Grahi ali sredina vasi Kulturni dom Akveline Bembič-Zdenske in Gorenjci cerkev Sv. Jerufa. Projekt podprli v društvu krajevno etnološke in domoznanske zbirke “Hiše od Bardinca” Lopar. Zakaj si pa želimo spominskega parka naj navedemo, da dobro sodelujemo s Društvo HELIO, ki si že vrsto let prizadeva postviti pešpot od vasi Boršt, kjer izhaja sv. Nazarij, v Koštabono kjer domuje Elio in v Lopar kjer je doma sv. Jeruf. Ko bi imeli izdelano pot bi bili še bolj turistično povezani navsezadnje tudi s Koprom.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt naj bi se izvedla do konca junija 2023 ko vas obeležuje tako zvano “vaško šagro” v spomin na sv. Jerufa. 1. Vežica: Mrliško vežico je potrebno zaključiti, stvaba stoji, sedaj je potrebno še namestiti zavese, mrliški voziček, mogoče svečnike in dodatno osvetlitev, mizico. 2. Spominski park: Na družbeni parceli urediti izkop, ozelenitev, ograditev in izdelati bronasti kip svetnika in ga umestiti v park.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal na predprostoru cervkve sv. Jerufa, tam kjer stoji mrliška vežica.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Pričetek v spomladanskem času, po občinskem prazniku in zaključek konc junija ko praznuje naš glavni svetnik.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Vas bi pridobila uredno površino, izboljšale bi se pogrebne storitve in pridobili bi prostor iz katerega bi imeli še lepši razgled na naše mesto, morje in vse kar se vidi od nas oz. iz prostora.


-->